Klachten- en geschillenreleging

Waar kunt u terecht met meldingen van incidenten, klachten of geschillen?
Alle medewerkers van Transhair doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet
altijd zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met
de betrokken arts, medewerker of met de directeur van Transhair te bespreken.

Maar als dat niet kan of niet lukt, bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een
klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtencommissie
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Dit kan via de normale postbezorging of via
klachtencommissie@Transhair.nl ter attentie van de directie. Bij de afhandeling van uw klacht kunt u
zich laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor
uw rekening; de klachtenafhandeling zelf is kosteloos.

De afhandeling van klachten geschiedt volgens een klachtenreglement. Het volledige reglement kunt
u opvragen bij Transhair.

Geschillencommissie
Als u een geschil heeft met en u komt er niet uit met de directie of met de klachtencommissie, dan
kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie waarbij Transhair is aangesloten.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en
Transhair. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een
goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen.

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningeisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt
rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Meer informatie kunt u vinden op
de website van de geschillencommissie: http://www.degeschillencommissie.nl.